Namera o oddaji zemljišč parc. št. 334/2 in 421/1 obe k.o. Vipava v najem

datum: 16.04.2015

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

Občina Vipava
Župan


Številka: 478-16/2015
Datum: 15. 4. 2015


Zadeva: Namera o oddaji zemljišč parc. št. 334/2 in 421/1 obe k.o. Vipava v najemŽupan
mag. Ivan Princes