Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2015

datum: 31.07.2015

kategorija: Občinski svet

Občina Vipava
Župan


Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2015 (številka 410-0001/2015), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 8/2015/3, je Župan, dolžan poročati, Občinskemu svetu, o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji v prvem polletju tekočega leta ter oceni realizacije za leto 2015.

V priponki se nahaja Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2015.


Župan
mag. Ivan Princes, l.r.