Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6

Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2015

datum: 31.07.2015

kategorija: Občinski svet

Občina Vipava
Župan


Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah in 3. odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2015 (številka 410-0001/2015), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 8/2015/3, je Župan, dolžan poročati, Občinskemu svetu, o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji v prvem polletju tekočega leta ter oceni realizacije za leto 2015.

V priponki se nahaja Informacija o izvrševanju proračuna Občine Vipava v prvem polletju 2015.


Župan
mag. Ivan Princes, l.r.