Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 6

Poziv k predlaganju kandidatov za člane občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Vipava in kandidatov, predstavnikov ustanovitelja, za člana Sveta Zavoda za turizem Trg Vipava

datum: 08.09.2015

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
SVET OBČINE VIPAVA
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 014-0045/2015
Datum: 8.9.2015

Občinskim svetnikom
Političnim strankam in listam, zastopanih v
Občinskem svetu
Krajevnim skupnostim
ZADEVA: Poziv k predlaganju kandidatov za člane občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Vipava in kandidatov, predstavnikov ustanovitelja, za člana Sveta Zavoda za turizem Trg Vipava

Spoštovani!
Na 9. redni seji Občinskega sveta občine Vipava je bila dana pobuda za sestavo in oblikovanje OBČASNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, in sicer:
-Komisije za investicije,
-Komisije za ravnanje z nepremičninami,
-Komisije za urbanistično ureditev.


Statut Občine Vipava določa, da komisije štejejo 3 ali 5 članov (O ŠTEVILU ČLANOV BO ODLOČIL OBČINSKI SVET, kot predsednik Komisije po razgovoru na Občinski upravi, predlagam, da je dovolj, če komisije štejejo 3 člane).

Izteka se tudi mandat Sveta Zavoda za turizem Trg Vipava, zato pozivamo, da predlagate tri osebe, ki bodo v Svet zavoda imenovani kot predstavniki ustanovitelja-torej Občine Vipava.

Pozivamo Vas, da, do ponedeljka, 21. septembra 2015 do 12.00 ure, oddate predloge kandidatov:

v zaprti kuverti z napisom: »Ne odpiraj - predlog za kandidate« na naslov Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

VSI PREDLAGANI NAJ IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE NA OBMOČJU OBČINE VIPAVA
Predlogom priložite pisna soglasja kandidatov.

Za morebitna pojasnila je na voljo kontaktna oseba Občinske uprave (Helena Kobal: 05 364 3420).

Lep pozdrav!


Predsednik Komisije
Mitja Volk, l.r.