Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4

Dokončna prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v letu 2015 v najem

datum: 09.12.2015

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Komisija za proučitev utemeljenosti vlog
in za oblikovanje prednostne liste za oddajo
neprofitnih stanovanj v letu 2015 v najemŠtevilka: 3523-0002/2015
Datum: 2.12.2015

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 - ZUE, 11/2009, 81/2011 in 47/2014) in javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega v časopisu Latnik, dne 30.7.2015, na spletni strani Občine Vipava in na krajevno običajen način, Občina Vipava, objavlja naslednjo DOKONČNO PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV.

zap.št., ime in priimek upravičenca/ke ..................... število točk
1. Milisav Matić, Vojana Reharja 1, Vipava .................... 480
2. Dejan Faganel, Gradnikove brigade 14, Vipava .......... 430
3. Tjaša Krmelj Hlača, Gradnikove brigade 10, Vipava ... 430
4. Dragan Marković, Beblerjeva 29, Vipava .................. 415
5. Katja Ukmar Strilić, Cesta 18. aprila 5, Vipava .......... 400
6. Petra Škerjanec, Vinarska cesta 1, Vipava ................ 360
7. Manuela Gashi, Gradnikove brigade 1, Vipava ........... 300
8. Zdenka Božič, Kreljeva ulica 6, Vipava ..................... 270
9. Medina Bukovič, Gradišče pri Vipavi 33 d, Vipava ...... 225
10. Iztok Vitežnik, Podnanos 62, Podnanos ................... 210
11. Vladica Ibraimović, Ob Beli 9, Vipava ........................ 0

Stanovanja bodo zagotovljena prosilcem od zaporedne številke ena do zaporedne številke štiri, ker so bila na razpisu na voljo štiri stanovanja.


Komisija:
- Helena Kobal, l.r.
- Mojca Vrčon, l.r.
- Jožko Andlovic, l.r.