Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2

Namera o prodaji solastniškega deleža premičnine

datum: 05.02.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA
Glavni trg 15
5271 VIPAVA


Številka:478-0037/2010-2
Datum:5.2.2016


Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10 /14) Občina Vipava objavlja


NAMERO O PRODAJI SOLASTNIŠKEGA DELEŽA PREMIČNINE

Občina Vipava, kot solastnica transformatorske postaje TIP 20/0, 4/250 KVA do deleža 197/1000, objavlja namero, da bo z Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina sklenila Pogodbo o prodaji solastniškega deleža transformatorske postaje TIP 20/0, 4/250 KVA v deležu 197/1000.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.


OBČINA VIPAVA
Župan

mag. Ivan Princes, l. r.