Povabilo kmetovalcem k nabavi embalaže v okviru kolektivne tržne znamke »IZVORNO IZ VIPAVSKE DOLINE«

datum: 26.04.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

Povabilo kmetovalcem k nabavi embalaže v okviru kolektivne tržne znamke »IZVORNO IZ VIPAVSKE DOLINE«

 

Spoštovani kmetovalci; pridelovalci sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina!

 

Vabljeni k oddaji VLOGE za pridobitev pravice do nabave in uporabe embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru kolektivne tržne znamke »Izvorno iz Vipavske doline«.

 

Kolektivna tržna znamka »Izvorno iz Vipavske doline« je ena od štirih pod-znamk tržne znamke Vipavska dolina, ki je znamka prostora celotnega območja šestih lokalnih skupnosti: Občine Vipava, Občine Ajdovščina, Občine Renče – Vogrsko, Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Miren – Kostanjevica in Mestne občine Nova Gorica.

 

EMBALAŽA, ki je na voljo pridelovalcem, ki bodo dobili pravico do njene nabave in uporabe, je sledeča:

 1. visok kartonski plato okvirnih dimenzij v cm (dolžina * širina * višina): 50*30*17,
 2. nizek kartonski plato okvirnih dimenzij v cm (dolžina * širina * višina): 50*30*9,
 3. manjši kartonski plato okvirnih dimenzij v cm (dolžina * širina * višina): 30*20*11,
 4. papirnata vrečka okvirnih dimenzij (širina * višina): 19*35 (natron papir).

 

POGOJI, ki jim mora kmetijsko gospodarstvo zadostiti, da je upravičeno do pridobitve pravice do nabave in uporabe embalaže, so naslednji:

 • kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež oz. naslov v eni od šestih občin tržne znamke Vipavska dolina,
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG),
 • iz izpisa RKG mora biti razvidno, da se kmetijsko gospodarstvo ukvarja s pridelavo naslednjih pridelkov:
  • sadja in/ali
  • zelenjave in/ali
  • poljščin,
 • kmetijsko gospodarstvo mora pri pridelavi zagotavljati sledenje načelom zdrave hrane
  in ohranjanja ter skrbi za okolje,
 • kmetijsko gospodarstvo mora embalažo uporabljati za promocijo in prodajo izključno lastnih pridelkov, pridelanih na območju tržne znamke Vipavska dolina.

 

NAČIN ODDAJE VLOGE

Vlogo oddate na način, da izpolnite obrazca: 1. obrazec VLOGA in 2. obrazec IZJAVA in priložite izpisek iz Registra kmetijskih gospodarstev, ki ne sme biti starejši od treh
(3) mesecev.

 

Ekološki kmetovalci ste povabljeni, da k vlogi priložite tudi kopijo certifikata.

 

K povabilu je priložena tudi NAROČILNICA, kjer so navedeni osnovni tehnični podatki o embalaži in cena. Predpostavlja se, da bodo upravičena kmetijska gospodarstva letno naročila primerljivo količino posameznih vrst embalaže glede na ocenjeno oz. predvideno količino lastnih pridelkov, namenjenih promociji oziroma prodaji v tej embalaži.

 

Popolno vlogo pošljite po pošti ali prinesite osebno na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v levem spodnjem kotu kuverte navedite »EMBALAŽA«.

 

V kolikor so vsi pogoji izpolnjeni in je vloga popolna, izda Razvojna agencija ROD Ajdovščina upravičenemu kmetijskemu gospodarstvu »Potrdilo o pridobitvi pravice do nabave in uporabe embalaže« in potrdi naročilo embalaže, kot ga je kmetijsko gospodarstvo opredelilo
v NAROČILNICI.

 

Razvojna agencija ROD bo obravnavala izključno popolne vloge po vrsti njihovega prispetja
do porabe razpoložljivih kosov embalaže. Končni rok za oddajo popolnih vlog je petek,
6. maj 2016 do 12:00 ure.

 

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite na 05 365 36 00 oziroma pošljite elektronsko pošto na e-naslov: ra.rod@siol.net. Kontaktni osebi sta Suzana Ž. Ferjančič in Meta Rustja.

 

Lepo povabljeni k sodelovanju!

 

David Bratož, s.r.

direktor Razvojne agencije ROD Ajdovščina

 

 

 

PRILOGE:

1. POGOJI IN POSTOPKI za pridobitev pravice do nabave in uporabe embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru kolektivne tržne znamke "Izvorno iz Vipavske doline"

2. URADNO POVABILO

3. Obrazec VLOGA

4. Obrazec IZJAVA

5. Obrazec NAROČILNICA