Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 3

Povabilo kmetovalcem k nabavi embalaže v okviru kolektivne tržne znamke »IZVORNO IZ VIPAVSKE DOLINE«

datum: 26.04.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

Povabilo kmetovalcem k nabavi embalaže v okviru kolektivne tržne znamke »IZVORNO IZ VIPAVSKE DOLINE«

 

Spoštovani kmetovalci; pridelovalci sadja, zelenjave in poljščin z območja tržne znamke Vipavska dolina!

 

Vabljeni k oddaji VLOGE za pridobitev pravice do nabave in uporabe embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru kolektivne tržne znamke »Izvorno iz Vipavske doline«.

 

Kolektivna tržna znamka »Izvorno iz Vipavske doline« je ena od štirih pod-znamk tržne znamke Vipavska dolina, ki je znamka prostora celotnega območja šestih lokalnih skupnosti: Občine Vipava, Občine Ajdovščina, Občine Renče – Vogrsko, Občine Šempeter – Vrtojba, Občine Miren – Kostanjevica in Mestne občine Nova Gorica.

 

EMBALAŽA, ki je na voljo pridelovalcem, ki bodo dobili pravico do njene nabave in uporabe, je sledeča:

 1. visok kartonski plato okvirnih dimenzij v cm (dolžina * širina * višina): 50*30*17,
 2. nizek kartonski plato okvirnih dimenzij v cm (dolžina * širina * višina): 50*30*9,
 3. manjši kartonski plato okvirnih dimenzij v cm (dolžina * širina * višina): 30*20*11,
 4. papirnata vrečka okvirnih dimenzij (širina * višina): 19*35 (natron papir).

 

POGOJI, ki jim mora kmetijsko gospodarstvo zadostiti, da je upravičeno do pridobitve pravice do nabave in uporabe embalaže, so naslednji:

 • kmetijsko gospodarstvo mora imeti sedež oz. naslov v eni od šestih občin tržne znamke Vipavska dolina,
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG),
 • iz izpisa RKG mora biti razvidno, da se kmetijsko gospodarstvo ukvarja s pridelavo naslednjih pridelkov:
  • sadja in/ali
  • zelenjave in/ali
  • poljščin,
 • kmetijsko gospodarstvo mora pri pridelavi zagotavljati sledenje načelom zdrave hrane
  in ohranjanja ter skrbi za okolje,
 • kmetijsko gospodarstvo mora embalažo uporabljati za promocijo in prodajo izključno lastnih pridelkov, pridelanih na območju tržne znamke Vipavska dolina.

 

NAČIN ODDAJE VLOGE

Vlogo oddate na način, da izpolnite obrazca: 1. obrazec VLOGA in 2. obrazec IZJAVA in priložite izpisek iz Registra kmetijskih gospodarstev, ki ne sme biti starejši od treh
(3) mesecev.

 

Ekološki kmetovalci ste povabljeni, da k vlogi priložite tudi kopijo certifikata.

 

K povabilu je priložena tudi NAROČILNICA, kjer so navedeni osnovni tehnični podatki o embalaži in cena. Predpostavlja se, da bodo upravičena kmetijska gospodarstva letno naročila primerljivo količino posameznih vrst embalaže glede na ocenjeno oz. predvideno količino lastnih pridelkov, namenjenih promociji oziroma prodaji v tej embalaži.

 

Popolno vlogo pošljite po pošti ali prinesite osebno na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v levem spodnjem kotu kuverte navedite »EMBALAŽA«.

 

V kolikor so vsi pogoji izpolnjeni in je vloga popolna, izda Razvojna agencija ROD Ajdovščina upravičenemu kmetijskemu gospodarstvu »Potrdilo o pridobitvi pravice do nabave in uporabe embalaže« in potrdi naročilo embalaže, kot ga je kmetijsko gospodarstvo opredelilo
v NAROČILNICI.

 

Razvojna agencija ROD bo obravnavala izključno popolne vloge po vrsti njihovega prispetja
do porabe razpoložljivih kosov embalaže. Končni rok za oddajo popolnih vlog je petek,
6. maj 2016 do 12:00 ure.

 

Za dodatne informacije in pojasnila pokličite na 05 365 36 00 oziroma pošljite elektronsko pošto na e-naslov: ra.rod@siol.net. Kontaktni osebi sta Suzana Ž. Ferjančič in Meta Rustja.

 

Lepo povabljeni k sodelovanju!

 

David Bratož, s.r.

direktor Razvojne agencije ROD Ajdovščina

 

 

 

PRILOGE:

1. POGOJI IN POSTOPKI za pridobitev pravice do nabave in uporabe embalaže za sveže, nepredelano sadje, zelenjavo in poljščine s poreklom Vipavske doline v okviru kolektivne tržne znamke "Izvorno iz Vipavske doline"

2. URADNO POVABILO

3. Obrazec VLOGA

4. Obrazec IZJAVA

5. Obrazec NAROČILNICA