Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1

JAVNA OBRAVNAVA o predlogu za spremembo razglasitve spomenika lokalnega pomena Goče-Vas EŠD 157

datum: 13.05.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

obvešča, da bo

 

JAVNA OBRAVNAVA o predlogu za spremembo razglasitve spomenika lokalnega pomena Goče-Vas EŠD 157,

 

dne, 1. 6. 2016 od 16.00 do 19.00 ure v prostorih Krajevne skupnosti Goče, Goče 34, 5271 Vipava.

 

Gradivo za obravnavo je javnosti na razpolago na ZVKDS OE Nova Gorica, Delpinova 16 v Novi Gorici vsak delovnik v času uradnih ur in na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Mnenje v zvezi z razglasitvijo lahko pošljete vključno do 23. 5. 2016, na e-poštni naslov: tajnistvo.ng@zvkds.si, zadeva: Predlog za spremembo razglasitve kulturnega spomenika lokalnega pomena Goče-Vas EŠD 157.

 

Številka: 622-0002/2011-21

Datum: 10. 5. 2016   

 

Župan

mag. Ivan Princes, dr.vet.med.