Namera o sklenitvi menjalne pogodbe za zemljišči parc. št. 3044/2 in 107/2 obe k.o. Podnanos

datum: 24.05.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:7113-0006/2010-13

Datum:23.5.2016

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10 /14) Občina Vipava objavlja

 

NAMERO O MENJAVI PARCEL

 

Občina Vipava, kot lastnica parc. št. 3044/2 k.o. 2405 Podnanos, objavlja namero, da bo z Ivanom Semeničem in Zmagoslavom Semeničem neposredno sklenila menjalno pogodbo, na podlagi katere bo parc. št. 3044/2 k.o. 2405 Podnanos zamenjala za parc. št. 107/2 k.o. 2405 Podnanos, ki je last Ivana Semeniča in Zmagoslava Semeniča.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes