Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2

Namera o prodaji nepremičnine parc. št. 1496/13 k. o. Lože

datum: 24.05.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:478-0026/2015-5

Datum:23.5.2016

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10 /14) Občina Vipava objavlja

 

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNINE

 

Občina Vipava, kot lastnica parc. št. 1496/13 k. o. 2402-Lože, objavlja namero, da bo z Dragom Fajdigo, Trg Pavla Rušta 1, 5271 Vipava neposredno sklenila Pogodbo o prodaji navedene parcele. Prodajna cena znaša 1196,00 evrov.

Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin trpi kupec.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes