Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8

Namera o prodaji nepremičnin parc. št. 3160/18 in 3160/19 obe k.o. Vipava

datum: 24.05.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:478-0017/2016-4

Datum:23.5.2016

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10 /14) Občina Vipava objavlja

 

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNIN

 

Občina Vipava, kot lastnica parc. št. 3160/18 k.o. 2401-Vipava in parc. št. 3160/19 k.o. 2401-Vipava, objavlja namero, da bo s Heta Asset Resolution d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana neposredno sklenila Pogodbo o prodaji navedenih parcel. Prodajna cena znaša 5050,00 evrov.

Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin trpi kupec.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes