16. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 02.06.2016

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

 

Številka: 0321-005/2016-1

Datum: 2.6.2016

 

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

 

 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 16. junija 2016 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

2. Vprašanja in pobude svetnikov

3. Poročilo o izvajanju sklepov  15. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vipava, 2. obravnava (poročevalec: Egon Stopar)

5. Poročila o izvedenih nadzorih (poročevalci: predstavniki Nadzornega odbora Občine Vipava)

   - Most čez Močilnik pri obrtni coni Farma

6. Sklep o menjavi zemljišč v k.o. 2400 Slap (poročevalka: Vida Babič)

7. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vipava za leto 2016 (poročevalec: Mitja Volk)

8. Sklep o neodtujljivi pravici do vode (poročevalka: Helena Kobal)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

 

Vabljeni:

- mag. Egon Stopar, KSD Ajdovščina, k 4. točki

- predstavniki Nadzornega odbora Občine Vipava k 5. točki