Javno naznanilo – Javna razgrnitev v okviru upravnega postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za gradnjo prenosnega plinovoda M3/1 Kalce-Ajdovščina