Na vsebino
Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11

Sklep o neodtujljivi pravici do vode

datum: 16.06.2016

kategorija: Občinski svet

OBČINA VIPAVA

OBČINSKI SVET

 

 

Na podlagi 16.  člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014) je Občinski svet Občine Vipava na svoji 16. redni seji dne 16.6.2016 sprejel naslednji

 

 

Sklep o neodtujljivi pravici do vode

 

1. člen

Občinski svet občine Vipava podpira Peticijo Civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo, da se v Ustavo RS zapiše neodtujljiva pravica do vode.

 

2. člen

Občinski svet občine Vipava poziva Državni zbor Republike Slovenije, da do poletja 2016 sprejme spremembo Ustave Republike Slovenije tako, da bo na najvišji ravni zapisana neodtujljiva pravica do vode za vsakogar.

 

3. člen

Pod neodtujljivo pravico do vode za vsakogar se razume, da bo v Ustavo Republike Slovenije zapisano določilo, ki bo smiselno zaobjelo spodaj zapisane zahteve:

  • da je voda in dostop do vode splošna in temeljna pravica za vsakogar;
  • da so vse vrste vod (površinske vode, podzemne vode, vodni tokovi) javno dobro, katero je država dolžna varovati in za njih skrbeti v imenu svojih državljanov in tudi prihodnjih rodov;
  • da je voda vitalni del okolja, osnovna dobrina in naravni vir, ki je strateškega pomena za življenje ljudi, razvoj in varnost države.
  • da se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago;
  • da se vodni viri ne morejo privatizirati oz. komercializirati;
  • da vodni viri služijo prednostno in trajnostno za oskrbo prebivalstva in gospodinjstev s pitno vodo pred drugimi rabami vode;
  • da se oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja kot neprofitna javna služba – torej ni možno več podeljevati koncesije.

 

4. člen

Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani Občine Vipava. Sklep se pošlje predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije.

 

 

Številka: 354-0010/2016                                                                         Župan

Datum: 16.6.2016                                                                         mag. Ivan Princes