Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava

datum: 19.08.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Obveščamo Vas, da je v nem listu Republike Slovenije, št.: 55/2016, z dne 19. 8. 2016, objavljen Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava.

Skladno z objavljenim Sklepom o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava, se uradni elektronski poštni naslov Občine Vipava glasi: obcina@vipava.si.

Objavljeni Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, št.: 55/2016, z dne 19. 8. 2016.

Z začetkom veljavnosti objavljenega Sklepa o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava preneha veljati Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava (Uradni list RS, št.: 54/2002).

 

Občina Vipava

Župan

mag. Ivan Princes l.r.