18. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava

datum: 06.10.2016

kategorija: Gradivo za seje občinskih svetov

 

 

OBČINA VIPAVA

SVET OBČINE VIPAVA

 

 

Številka: 0321-007/2016-1

Datum: 6.10.2016

 

 

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011 in 73/2014), sklicujem

 

 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Vipava, ki bo, v četrtek, dne 20. oktobra 2016 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava

 

 

Predlog dnevnega reda:

1.Potrditev zapisnika 17. redne seje (poročevalec: Ivan Princes)

2.Poročilo o izvajanju sklepov  17. redne seje Občinskega sveta  Občine Vipava, ter odgovori  na vprašanja in pobude svetnikov (poročevalec: Jože Papež)

3.Vprašanja in pobude svetnikov

4.Informacija o ureditvi muzeja v dvorcu Lanthieri (poročevalec: Ivan Princes)

5.Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava / Akcijski plan 2016-2019 (poročevalec: Janez Furlan)

6.Odlok o rebalansu  proračuna Občine Vipava za leto 2016, skrajšani postopek (poročevalca: Ivan Princes in Silvana Vitežnik)

 

Člane občinskega sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo.

 

 

Župan

mag. Ivan PRINCES, l. r.

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

- dr. Borut Koloini, Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, k 4. točki

- g. Vladimir Slamič, arhitekt, Vipavski Križ, k 4. točki

- g. Janez Furlan, Občina Ajdovščina, k 5. točki