Na vsebino
Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 1

Javna objava - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 16.11.2016

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

 

Številka: 478-0006/2014-6

Datum:  11.11.2016

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016),  Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,  na spletni strani objavlja

NAMERO

Občina Vipava namerava skleniti neposredne pogodbe za zemljišča v k.o. 2377 Sanabor. Pogodbe se sklepajo zaradi javne koristi – pridobitve lastništva zemljišča po katerem poteka kategorizirana lokalna cesta in odtujitve občinskih zemljišč v zasebni rabi.

Občina Vipava bo:

  •  pridobila:  parc. št. 43/11  k.o. 2377 Sanabor,  v izmeri 87 m2;
  •  odtujila:    parc. št. 633/5 k.o. 2377 Sanabor, v izmeri 27 m2

                         parc. št. 633/9k.o. 2377 Sanabor, v izmeri 15 m2

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

 

                                                                                             OBČINA VIPAVA

                                                                                                      Župan

                                                                                             mag. Ivan Princes