Na vsebino
Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 3040/7 in 3040/9 obe k.o. Podnanos

datum: 20.02.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja  

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

za prodajo nepremičnin: parc. št. 3040/7 k.o. 2405 Podnanos, ID znak: 2405 3040/7, zazidano stavbno zemljišče v izmeri 15 m2 in parc. št. 3040/9 k.o. 2405 Podnanos, ID znak: 2405 3040/9, zazidano stavbno zemljišče v izmeri 12 m2 za ceno 1512,00 evrov.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni po objavi namere na spletni strani Občina Vipava.

 

Številka: 478-0030/2014-7

Datum: 17.2.2017

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes, l.r.