Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

datum: 20.02.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja  

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Zamenja se deleže na parcelah, last Občine Vipava:

- parc. št. 1161/0 k.o. 2402, k.o. Lože v izmeri 1670 m2 (delež občine 1/18)

- parc. št. *149/0  k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 79 m2 (delež občine  1/18)

- parc. št. 1333/2 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 1038 m2 (delež občine 1/18)

- parc. št. 1254/1 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 17037 m2 (delež občine 1/18)

- parc. št. 1291/0 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 439 m2 (delež občine 1/18)

- parc. št. 1288/1 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 2895 m2 (delež občine 21/72)

- parc. št. 1288/2 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 178 m2 (delež občine 21/72)

- parc. št.1297/1 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 2158 m2 (delež občine 21/72)

- parc. št. 1117/0 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 3575 m2 (delež občine  1/18)

- parc. št. 1297/2 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 665 m2 (delež občine 1/18)

 

z deleži na parcelah, last ge. Boleslave Vidrih:

- parc. št. *82/0 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 58 m2 (delež ge. Vidrih 51/72)

- parc. št.*84/1 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 115 m2 (delež ge. Vidrih 51/72)

- parc. št. 168/1870 k.o. 2406 k.o. Nanos v izmeri 5127 m2 (delež ge. Vidrih 17/18)

- parc. št. 168/1871 k.o. 2406 k.o. Nanos v izmeri 137 m2 (delež ge. Vidrih 17/18)

- parc. št. 2583/2 k.o. 2420 k.o. Štjak v izmeri 245 m2 (delež ge. Vidrih 51/72)

- parc. št. 2583/1 k.o. 2420 k.o. Štjak v izmeri 8564 m2 (delež ge. Vidrih 17/18).

 

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni po objavi namere na spletni strani Občina Vipava.

 

Številka: 478-0030/2014-7

Datum: 17.2.2017

 

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes, l.r.