Na vsebino
Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

datum: 20.02.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja  

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Zamenja se deleže na parcelah, last Občine Vipava:

- parc. št. 1161/0 k.o. 2402, k.o. Lože v izmeri 1670 m2 (delež občine 1/18)

- parc. št. *149/0  k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 79 m2 (delež občine  1/18)

- parc. št. 1333/2 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 1038 m2 (delež občine 1/18)

- parc. št. 1254/1 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 17037 m2 (delež občine 1/18)

- parc. št. 1291/0 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 439 m2 (delež občine 1/18)

- parc. št. 1288/1 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 2895 m2 (delež občine 21/72)

- parc. št. 1288/2 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 178 m2 (delež občine 21/72)

- parc. št.1297/1 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 2158 m2 (delež občine 21/72)

- parc. št. 1117/0 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 3575 m2 (delež občine  1/18)

- parc. št. 1297/2 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 665 m2 (delež občine 1/18)

 

z deleži na parcelah, last ge. Boleslave Vidrih:

- parc. št. *82/0 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 58 m2 (delež ge. Vidrih 51/72)

- parc. št.*84/1 k.o. 2403 k.o. Goče v izmeri 115 m2 (delež ge. Vidrih 51/72)

- parc. št. 168/1870 k.o. 2406 k.o. Nanos v izmeri 5127 m2 (delež ge. Vidrih 17/18)

- parc. št. 168/1871 k.o. 2406 k.o. Nanos v izmeri 137 m2 (delež ge. Vidrih 17/18)

- parc. št. 2583/2 k.o. 2420 k.o. Štjak v izmeri 245 m2 (delež ge. Vidrih 51/72)

- parc. št. 2583/1 k.o. 2420 k.o. Štjak v izmeri 8564 m2 (delež ge. Vidrih 17/18).

 

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni po objavi namere na spletni strani Občina Vipava.

 

Številka: 478-0030/2014-7

Datum: 17.2.2017

 

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes, l.r.