Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15

Vabilo k izpolnjevanju vprašalnika o upravljanju voda

datum: 08.03.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Vabilo k izpolnjevanju vprašalnika o upravljanju voda

Celovito upravljanje voda je proces, v katerem se srečujejo najrazličnejši interesi. Zanj je odgovorna država, ki z Načrti upravljanja voda opredeljuje ukrepe, da se stanje voda ne bi poslabšalo oz. bi dosegli ciljno dobro stanje. Območje Goriške regije skoraj v celoti ustreza povodju Soče, ki zajema tudi vse pritoke (Idrijca, Vipava …).
Z vprašalnikom bi radi ugotovili, kako različni deležniki ocenjujete dejansko stanje in možnosti vključevanja v proces upravljanja, saj je to izrazito interdisciplinarna vsebina, ki poleg vodarskih odpira najširša družbena vprašanja. Z izpolnjevanjem vprašalnika boste tudi vi pripomogli k boljšemu razumevanju stanja in posledično boljši vključenosti deležnikov v proces upravljanja v prihodnje.

Prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in s klikom na povezavo pričnete z izpolnjevanjem vprašalnika (vprašalnik je na voljo za izpolnjevanje najmanj do 31.3.2017).

 

Kontaktna oseba: Miro Kristan

Več informacij: miro.kristan@prc.si

 

Namen evropskega projekta SPARE programa Interreg Območje Alp je podpora strateškemu odločanju in načrtovanju na območju alpskih rečnih ekosistemov. Slovenski projektni partner je Inštitut za vode Republike Slovenije, Posoški razvojni center pa sodeluje kot zunanji izvajalec na pilotnem območju.

V okviru dela na pilotnem območju, ki zajema celotno povodje reke Soče, nameravamo podpreti delovanje Fundacije za Sočo, katere namen je okrepiti vključevanje lokalnih deležnikov in prebivalstva v procese odločanja na področju upravljanja voda.

Eden izmed potrebnih korakov je sledeči spletni vprašalnik, ki nam bo pomagal priti do boljšega razumevanja stanja in možnosti vključevanja v procese upravljanja voda in obvodnega prostora.

 

Vprašalnik_FinalInterreg Alpine Space Logo