Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA KREDITIRANJE

datum: 16.03.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Župan

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

Številka: 3527-0001/2017-1

Datum:15.3.2017

 

Potencialnim ponudnikom

 

 

ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA KREDITIRANJE

 

Spoštovani!

Občina Vipava bo v letu 2017 za subvencioniranje obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini iz občinskega proračuna namenila 21.000,00 EUR.

Občani, katerih vloga za subvencioniranje bo odobrena v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava (Ur. glasilo 7/98), bodo sklenili kreditno pogodbo z banko, ki bo izbrana s strani Občine Vipava.

Izbrani banki bo Občina Vipava nakazala nadomestilo obresti v višini 21.000,00 EUR, in sicer po začetku koriščenja odobrenih posojil (ob koncu posameznega meseca za tisto skupino občanov, ki bodo kreditno pogodbo sklenili v posameznem mesecu).

Vljudno Vas vabimo, da na priloženem obrazcu oddate svojo ponudbo, do 31. marca 2017 do 12.00 ure v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-ponudba za stanovanjsko kreditiranje« po pošti ali osebno na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Izbran bo ponudnik, ki bo ob danih predpostavkah ponudil največjo kvoto posojila.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od izteka roka za oddajo ponudbe.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.

  

ŽUPAN

mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.          

 

 

 

PRILOGA:

- obrazec