Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11

Dokončna prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

datum: 04.04.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

OBČINSKA UPRAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:3523-0008/2016-7

Datum:3.4.2017

 

Na podlagi 23. in 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) Občina Vipava objavlja

 

 

DOKONČNO PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 

 

ime in priimek upravičenca/ke

število točk

1.

Simon Kovač Poje, Gradiška cesta 9, Vipava

 

550

2.

Dimitrij Batič, Gradiška cesta 8, 5271 Vipava

 

370

3.

Jan Perklič, Gradiška cesta 9, Vipava

 

370

4.

Petra Škerjanec, Vinarska cesta 1, Vipava

 

300

5.

Boštjan Prelc, Na hribu 14, Vipava

 

235

6.

Medina Bukovič, Gradišče pri Vipavi 33d, Vipava 

 

225

7.

Nevja Česnik, Ulica Gradnikove brigade 10, Vipava

 

220

8.

Petra Slejko, Gradiška cesta 8, Vipava

 

220

 

Glede na to, da sta garsonjera in enosobno stanovanje, ki sta na voljo, po kvadraturi premajhni za štiričlansko oziroma tričlansko družino in glede na to, da so se v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem prvi štirje s Prednostne liste odrekli dodelitvi stanovanja oz. garsonjere v najem, se glede na zbrano število točk enosobno stanovanje dodeli g. Boštjanu Prelcu, garsonjera pa ge. Medini Bukovič.

 

 

Pripravila:                                                                                                               Tajnik

Helena Kobal, univ,dipl.prav.                                                             Jože Papež, univ.dipl.inž.agr.

Višja svetovalka                                                                                              Podsekretar