Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 15

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2017

datum: 10.05.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Od 18. do 27. maja 2017 bo potekala vsakoletna zbiralna akcija nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, po priloženem razporedu.

Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti oziroma vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in se jih zato ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. So zdravju škodljivi, vnetljivi, strupeni, jedki in okolju nevarni.  Da odpadek sodi med nevarne odpadke in da moramo z njim ravnati pazljivo, prepoznamo po simbolih, ki jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži.

Med nevarne odpadke iz gospodinjstev, ki jih lahko oddate v zbiralni akciji, sodijo: odpadna zdravila, čistila, barve, lepila, laki, topila, kisline, pralna in kozmetična sredstva, kemikalije, pesticidi, akumulatorji, baterije, fluorescentne cevi, z nevarnimi odpadki onesnažena embalaža, tlačne posode - spreji z vsebino, odpadno jedilno in motorno olje…

Z nevarnimi odpadki moramo ravnati drugače kot z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Ne smemo jih odlagati v zabojnike za nenevarne odpadke, ne smemo jih  zlivati v odtoke oziroma kanalizacijo ali puščati v naravi. Nevarne snovi bi namreč onesnažile podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Zbirati jih moramo ločeno od ostalih odpadkov. Edino tako preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Nevarne odpadke, če je le možno, hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne bi prišlo do razlitja pri prevozu na zbirno mesto. Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Doma jih shranjujemo tako, da niso dostopni otrokom in domačim živalim.

Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršenkoli drugačen način, ampak jih oddajmo v zbiralni akciji ali v Zbirnem centru pod Dolgo Poljano.

Nevarne odpadke prevzame organizacija, pooblaščena za zbiranje, predelavo in  odstranjevanje nevarnih odpadkov. Za različne vrste odpadkov se uporablja različne načine odstranjevanja in predelave. Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo (olja in razredčila),  nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

Udeležimo se akcije zbiranja nevarnih odpadkov! Naredimo nekaj dobrega za naše okolje! 

NEVARNO?!   NA VARNO!