Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18

Prednostna lista za subvencioniranje obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava za leto 2017

datum: 26.05.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

Komisija za sestavo prednostne liste prosilcev za subvencioniranje obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava za leto 2017

 

Številka:3527-0001/2017-12

Datum:25.5.2017

 

ZADEVA: Prednostna lista za subvencioniranje obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava za leto 2017

 

 Prosilec/ka

 Višina odobrenega kredita (v evrih)

1.

Marko Boben, Bevkova 8, Vipava

25.000,00

2.

Tadeja Durn, Gradišče pri Vipavi 34 a, Vipava

7.000,00

3.

Tjaša Kobal, Erzelj 25, Vipava

25.000,00

4.

Alan Lavrenčič, Podnanos 108, Podnanos

25.000,00

5.

Uroš Lavrenčič, Vrhpolje 148, Vipava

15.000,00

6.

Miloš Mislej, Hrašče 15, Podnanos

15.000,00

7.

Aleš Škrlj, Duplje 34 b, Vipava

25.000,00

8.

Primož Šušmelj, Erzelj 22 a, Vipava

25.000,00

9.

Vladimir Trošt, Podraga 34, Podnanos

25.000,00

10.

Lučana Žorž, Goče 5, Vipava

20.000,00

11.

Luka Česen, Gradišče pri Vipavi 47 b, Vipava (pogojno)

15.358,00

12.

Rok Furlan, Podraga 8, Podnanos (pogojno)

15.358,00

13.

Andraž Štefančič, Duplje 10 a, Vipava (pogojno)

15.358,00

V primeru, da kdo izmed prosilcev ne bo kreditno sposoben, se lahko preostali znesek porazdeli med upravičence (Luka Česen, Rok Furlan in Andraž Štefančič, enakomerno, vendar samo do višine zaprošenega zneska kredita).

 

Helena Kobal, l.r.

Majda Sever, l.r.

Nadja Kobal Malavašič, l.r.