Na vsebino
Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 2

Sporočilo za javnost - POZEBA

datum: 31.05.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

Mestna občina Nova Gorica in občine Ajdovščina, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Vipava


SPOROČILO ZA JAVNOST – POZEBA

Letošnja pozeba konec aprila je na nekaterih območjih naših občin povzročila veliko škodo v sadjarstvu, vinogradništvu in zelenjadarstvu. Ker Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano subvencionira zavarovalno premijo za pozebo, škoda po tej naravni nesreči ni predmet povračila dela škode prizadetim kmetijskim pridelovalcem.  

Zaradi velikega obsega škode tudi na nekaterih naših območjih so se predstavniki navedenih občin na sestanku 24. maja 2017 dogovorili, da bodo kljub temu na pristojno službo, Upravo za zaščito in reševanje, prijavili škodo, in sicer na podlagi preliminarnega poročila Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Odločitev utemeljujejo z dejstvom, da veliko kmetijskih pridelovalcev, ki so osebno zavarovani iz kmetijske dejavnosti, sploh ni zavarovalo svojih zemljišč za primer pozebe in so ostali brez dohodkov, ključnih za ohranitev in preživetje kmetijskih gospodarstev. Finančna uprava RS ob naravnih nesrečah lahko odpiše ali vsaj zniža prispevke iz kmetijske dejavnosti, za kar pa mora biti škoda ustrezno prijavljena in evidentirana v državnem spletnem programu Ajda.

Ker se je veliko oškodovanih kmetijskih pridelovalcev pri strokovnih službah občin zanimalo za prijavo škode, smo v občinah že začeli s potrebnimi postopki, med drugim se mora o našem predlogu izreči celo vlada. Upamo, da bomo pri tem uspešni in v doglednem času prejeli ustrezen sklep. Šele tedaj je smiselno zbirati prijave škod in odpreti spletni program za vnos škod. O morebitnem zbiranju bodo občani pravočasno obveščeni na spletnih straneh občin in s sporočili za javnost.