Na vsebino
Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9

Javni natečaj za izbiro organizatorja prireditve »Vipavska trgatev 2017«

datum: 31.05.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:

Datum: 30.5.2017

 

JAVNI NATEČAJ ZA IZBIRO ORGANIZATORJA PRIREDITVE »VIPAVSKA TRGATEV 2017«

Občina Vipava v letu 2017 načrtuje izvedbo tradicionalne prireditve »Vipavska trgatev«, ki poteka skoraj vsako leto in predstavlja turistično promocijo Vipavske doline.

Organizator prireditve mora zagotoviti:

1. Program prireditev od 8.9.2017 do 10.9.2017 in sicer:

    - v petek, 8.9.2017 pripraviti kulturni program svečane otvoritve prireditve »Vipavska trgatev 2017«.

    - v soboto, 9.9.2017  organizirati koncert priznanih popularnih glasbenih skupin oz. pevcev v obsegu kot v prejšnjih letih

    - v nedeljo, 10.9.2017 organizirati program, ki vključuje:

        a) zabavno kulturni program v kvaliteti in obsegu kot prejšnja leta, vključujoč otroški ŽIV ŽAV.

        b) ognjemet (vsaj skromnega obsega)

        c) v sodelovanju z Zavodom za turizem Trg Vipava pripraviti izbor Vipavske vinske kraljice, izbor županovega vina in kmečko tržnico.

Kvaliteta predlogov za program bo merilo za izbor organizatorja.

 

2. Izvajalec se mora obvezati, da bo poskrbel za promocijo prireditve in za oglaševanje.

 

Za prireditev v soboto (če bo organizator predvidel plačilo vstopnine) Občina Vipava zaračunava najemnino za prireditveni prostor.

Za prireditev v nedeljo Občina najemnine ne bo zaračunala.

 

Za izvedbo razpisanega programa Občina Vipava zagotavlja sofinanciranje v višini 9000,00 evrov.

 

O uvedbi vstopnine in njeni višini odloči organizator sam.

 

Prijave za izvedbo prireditve oddajo ponudniki do 12.6.2017 do 12.00 ure na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava 5271 s pripisom: NE ODPIRAJ »Vipavska trgatev 2017«.

 

Ponudnik mora prijavi predložiti:

- podatke o ponudniku, dokazilo o registraciji ter ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet natečaja

- program prireditve in ocena stroškov prireditve.

 

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od poteka roka za prijavo na natečaj.

 

Župan

mag. Ivan Princes