Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

datum: 31.05.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Zaradi ureditve medsebojnih lastniških razmerij med Občino Vipava in go. Dragico Ukmar Kodelja in Stojanom Kodeljo se izvrši medsebojna menjava  nepremičnin na način, da ga. Dragica Ukmar Kodelja in g. Stojan Kodelja postaneta lastnika parc. št. 1499/7 k.o. 2402 Lože, stavbno zemljišče v izmeri 73 m2 (vsak do ½), Občina Vipava pa postane lastnica parc. št. 127/2 k.o. 2402 Lože, stavbno zemljišče v izmeri 45 m2 (cesta).

Razliko v vrednosti zamenjanih nepremičnin (28 m2) v višini 1232,00 evrov, poravnata ga. Dragica Ukmar Kodelja in g. Stojan Kodelja (44,00 evrov/m2).

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni po objavi namere na spletni strani Občine Vipava.

 

Številka:478-6/2012-7

Datum:31.5.2017

 

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes