Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 3030/2 k.o. Podnanos

datum: 31.05.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

 

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)  in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja  

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

za prodajo nepremičnine parc. št. 3030/2 k.o. 2405 Podnanos, (ID 6670373), ID znak: parcela 2405 3030/2, zazidano stavbno zemljišče v izmeri 44 m2 za ceno 2464,00 evrov.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni po objavi namere na spletni strani Občine Vipava.

 

Številka:478-12/2015-7

Datum:31.5.2017

 

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes