Na vsebino
Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17

Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob potresu Občine Vipava

datum: 20.07.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 

 

OBČINA VIPAVA

Župan

 

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10), 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014 in 20/2017) objavljam

 

JAVNO PREDSTAVITEV PREDLOGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

OB POTRESU OBČINE VIPAVA

 

I.

Občina Vipava z javno predstavitvijo predloga občinskega načrta zašite in reševanja ob potresu, vabi k sodelovanju zainteresirano javnost, k podaji predlogov pri izdelavi in spreminjanju predloga načrta ob potresu.

II.

Predlog predloga načrta zaščite in reševanja ob potresu je objavljen na spletni strani Občine Vipava, na naslovu www.vipava.si oziroma je dostopen na Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava, v času uradnih ur.

Javna predstavitev bo trajala od 20.7.2017 do 21.8.2017.

III.

Predlogi in mnenja se lahko do vključno 21.8.2017 pošljejo na naslov Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali na elektronski naslov: obcina@vipava.si .

IV.

Občina Vipava bo zbrana mnenja in predloge proučila. V predlog načrta zaščite in reševanja se lahko vključijo le tisti predlogi in mnenja, ki so skladni z rešitvami v temeljnem načrtu zaščite in reševanja.

Priloga: Načrt ZiR ob potresu, verzija 2.0, 2017

 

Številka: 842-3/2015-7

Datum:  19.7.2017

           

                                                                                             

ŽUPAN

mag. Ivan PRINCES, l.r.