Na vsebino
Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 11

NATEČAJ ZA VIPAVSKO VINSKO KRALJICO 2017

datum: 28.07.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

DAM-FEST Damjan Čoha s.p., TRG Zavod za turizem Vipava ter občine območja Vipavske doline, objavljajo

 

NATEČAJ ZA VIPAVSKO VINSKO KRALJICO 2017


SPLOŠNI POGOJI
Na natečaj se lahko prijavijo dekleta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo stalno bivališče na območju Vipavske doline, so polnoletne, imajo znanje o vipavskem vinarstvu in vinogradništvu ter so pripravljena sodelovati na prireditvah, ki jih za promocijo vipavskih vin, vinske kulture in s tem povezane turistične ponudbe pripravljajo Zavod za turizem TRG Vipava ter občine iz območja Vipavske doline.

VSEBINA OCENJEVANJE
Strokovna komisija bo ocenjevala: splošno znanje, poznavanje vinogradništva in vinarstva s poudarkom na vinih iz Vipavske doline, način javnega nastopanja, predstavitev vina.

NAČIN IN ROK PRIJAVE TER DODATNE INFORMACIJE:
Prijava kandidatke mora vsebovati:
ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, kontaktne podatke (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), kratek življenjepis.

Prijave pošljite do 23. avgusta 2017 na naslov: 
DAM-FEST Damjan Čoha s.p., Cebejeva ulica 21, 5270 Ajdovščina, ali na elektronski naslov damfest.event@gmail.com.


Dodatne informacije dobite na naslednjih kontaktih:
tel.: 041/132-200, e-pošta damfest.event@gmail.com