OBVESTILO O ODMERI NUSZ ZA OBČINO VIPAVA ZA LETO 2017

datum: 04.08.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBVESTILO O ODMERI NUSZ ZA OBČINO VIPAVA ZA LETO 2017

Občina Vipava obvešča, da je Finančni urad Nova Gorica, dne 3. 8. 2017, odpremil odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2017 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki).

 

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

1.obrok: 18. 9. 2017

2.obrok: 17. 11. 2017

 

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

1.obrok: 18. 9. 2017

2.obrok: 18. 10. 2017

3.obrok: 17. 11. 2017

4.obrok: 18. 12. 2017

 

Občinska uprava