Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9

Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

datum: 21.08.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

 

Oškodovance na območju občine Vipava pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.
 
Prijavo na predpisanih obrazcih - Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, morajo oškodovanci izpolnjeno in podpisano oddati v sprejemni pisarni Občine Vipava - osebno ali po pošti, najkasneje do 1. septembra 2017 do 12. ure.
Upoštevane bodo tudi vloge s poštnim žigom 01.09.2017.
 
Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe  o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, 67/2003,79/2004,81/2006 in 68/2008), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne  vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot 30% običajnega letnega pridelka.

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo v tajništvu Občine Vipava in na spletni strani občine www.vipava.si.

 

OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE:

- Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči

- Priloga obrazca 2 - Ocena škode

- Priloga 5 - Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda

 

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

 

Morebitne dodatne informacije dobite na tel. št. 05 36 43 419.Občinska uprava