Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

datum: 21.08.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

 

Oškodovance na območju občine Vipava pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.
 
Prijavo na predpisanih obrazcih - Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, morajo oškodovanci izpolnjeno in podpisano oddati v sprejemni pisarni Občine Vipava - osebno ali po pošti, najkasneje do 1. septembra 2017 do 12. ure.
Upoštevane bodo tudi vloge s poštnim žigom 01.09.2017.
 
Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe  o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, 67/2003,79/2004,81/2006 in 68/2008), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne  vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot 30% običajnega letnega pridelka.

Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo v tajništvu Občine Vipava in na spletni strani občine www.vipava.si.

 

OBRAZCI ZA PRIJAVO ŠKODE:

- Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči

- Priloga obrazca 2 - Ocena škode

- Priloga 5 - Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda

 

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017

 

Morebitne dodatne informacije dobite na tel. št. 05 36 43 419.Občinska uprava