Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 4

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem

datum: 10.10.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:3528-0009/2017-1

Datum: 9.10.2017

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora – menze na naslovu Trg Pavla Rušta 3 v Vipavi, vključno z dvoriščem.

Predmet najema: poslovni prostor – menza v stavbi št. 367 na parc. št. 1715/25 k.o. 2401 Vipava (del stavbe št. 1 s površino 142,50 m2; uporabna površina 139,80 m2) in dvorišče s parc. št. 1715/26 k.o. 2401 k.o. Vipava v izmeri 339 m2.

Najemnina: 530,00 evrov mesečno (letno usklajevanje z rastjo cen življenjskih potrebščin). Najemnik bo dolžan plačevati stroške obratovanja in stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Čas najema: 5 let z možnostjo podaljšanja; začetek najemnega razmerja bo predvidoma z januarjem 2018.

V kolikor bo prijav na namero več, bodo izvedena pogajanja o višini najemnine. Z izbranim najemnikom bo sklenjena neposredna pogodba.

Rok za prijavo na namero je 15 dni od objave na spletni strani Občine Vipava. Prijavo lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava v zaprti ovojnici s pripisom »ne odpiraj-poslovni prostor-menza«.

 

Občina Vipava

Župan

mag. Ivan Princes, l.r.