Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9

Informacije javnega značaja o postopkih javnih razpisov v letu 2017

datum: 20.10.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Informacije javnega značaja o postopkih javnih razpisov v letu 2017

 

6. 2. 2017 - Imenovanje komisije za pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vipava v letu 2017 - Seznam prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa z višino dodeljenih sredstev

 

6. 2. 2017 - Imenovanje komisije za pregled, vrednotenje in pripravo predloga za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava

Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v občini Vipava v letu 2017 - Seznam prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa z višino dodeljenih sredstev

 

24. 2. 2017 - Imenovanje komisije za pripravo predloga za izbiro izvajalcev programov športa

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava v letu 2017 - Seznam prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa z višino dodeljenih sredstev

 

14. 3. 2017 - Imenovanje komisije za izvedbo postopka javnega razpisa in pripravo predloga delitve finančnih sredstev za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v občini Vipava

Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Vipava v letu 2017 - Seznam prejemnikov sredstev na podlagi javnega razpisa z višino dodeljenih sredstev