FURS - OBVESTILO O ODMERI NUSZ ZA OBČINO VIPAVA ZA LETO 2017

datum: 08.11.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Pozdravljeni,

Obveščamo vas, da so bile dne 26. 10. 2017 PONOVNO odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2017 za fizične (z osebno vročitvijo).

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 11.12.2017
  2. obrok:  9.2.2018

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 11.12.2017
  2. obrok:  9.1.2018
  3. obrok: 9.2.2018
  4. obrok: 12.3.2018

 

Lep pozdrav,

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

Finančna uprava Republike Slovenije

Finančni urad Nova Gorica

Sektor za davke

Oddelek za nepremičnine in drugo obdavčitev Tolmin

Gradnikove brigade 2

5000 Nova Gorica

T: +386 5 38 01 462

F: +386 5 33 65 584

ng.fu@gov.si

www.fu.gov.si