Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18

Poziv o odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč

datum: 20.12.2017

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč

 

Direkcija Republika Slovenije za vode kot upravljavec voda v Sloveniji  ugotavlja, da se zaradi naravnih nesreč (vetroloma, poplav, žledoloma…), na vodnih in priobalnih zemljiščih nabirajo podrta in poškodovana drevesa in ostala vegetacija, ki ovira in zmanjšuje pretočnost strug vodotokov.

Na podlagi določil 100.člena Zakona o vodah direkcija poziva lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč, da se podrta drevesa, polomljena debla in vejevje odstrani, ter ne odlaga na brežine in meče v struge vodotokov, ker se tem dodatno poslabšuje stanje na vodah in vodni infrastrukturi ter povečuje ogroženost zaradi škodljivega delovanja voda.

Pozivamo tudi vse službe, ki izvajajo odstranjevanje in čiščenje podrte in polomljene vegetacije v območju prizadetih cest, cestnih objektov in drugih zemljišč, da ravnajo skladno s pozivom.

 

Ministrstvo za okolje in prostor

Direkcija RS za vode