Ocenjevanje škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017

datum: 28.12.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017

 

Občina Vipava obvešča, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017.

Oškodovanci lahko posredujejo oceno škode na Občino Vipava na naslednjih obrazcih:

Pozivamo vas, da popolne vloge podate čim prej, najkasneje pa do ponedeljka, 15.1.2018.

Obrazci so na voljo v glavni pisarni Občine Vipava in na spletni strani: http://www.vipava.si

Občinska uprava