Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava za leto 2018

datum: 22.01.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBČINA VIPAVA

      ŽUPAN

 

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava (Ur. list RS št. 87/2016) in na podlagi uradne objave Statističnega urada RS o višini povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, je župan občine Vipava, dne 29.12.2017, sprejel

 

SKLEP o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava za leto 2018

 

1. člen

Ugotovi se, da znaša revalorizirana mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava za leto 2018: 0,0001910 EUR.

 

2. člen

Tako določena vrednost točke se uporablja od 1.1.2018 dalje.

 

3. člen

Ta sklep velja takoj.

 

Številka: 007-6/2016-2

Datum: 29.12.2017

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes