Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava za leto 2018

datum: 22.01.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBČINA VIPAVA

      ŽUPAN

 

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava (Ur. list RS št. 87/2016) in na podlagi uradne objave Statističnega urada RS o višini povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, je župan občine Vipava, dne 29.12.2017, sprejel

 

SKLEP o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava za leto 2018

 

1. člen

Ugotovi se, da znaša revalorizirana mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vipava za leto 2018: 0,0001910 EUR.

 

2. člen

Tako določena vrednost točke se uporablja od 1.1.2018 dalje.

 

3. člen

Ta sklep velja takoj.

 

Številka: 007-6/2016-2

Datum: 29.12.2017

 

ŽUPAN

mag. Ivan Princes