Na vsebino
Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 14

Investicija Občine Vipava v vodovodno omrežje naselja Vrhpolje; gradnja vodovoda Vrhpolje z vodohrani - navezava na Budanje

datum: 23.01.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Občina Vipava začenja z gradnjo vodovoda Vrhpolje z vodohrani - navezava na Budanje.

Več kot polovica naselja Vrhpolje se trenutno oskrbuje z vodo iz manj kvalitetnega in poleti tudi premalo izdatnega vodnega vira nad naseljem. Obstoječa lega starega vodnega rezervoarja je zaradi širitve naselja postala neustrezna in ne zagotavlja ustreznega tlak vode za višje ležeče pozidave.

Z izgradnjo novega 100m3 vodohrana, dveh raztežilnikov in vodovodne povezave od novega vodohrana do glavne oskrbovalne cevi, ki poteka ob zahodnem robu naselja iz vodnega vira nad Budanjami proti Vipavi, se bo celotnemu naselju Vrhpolje zagotovila oskrba s kvalitetno pitno vodo.

Za izvedbo del sta podpisani dve pogodbi. Z izvajalcem Kolektor CPG d.o.o. za izgradnjo vodohrana in raztežilnika, s podjetjem Godina d.o.o. pa za izgradnjo vodovodne povezave.

Dela bodo predvidoma končana do 1. 5. 2018.

Na vpogled je na voljo sledeča projektna dokumentacija za izgradnjo vodovoda Vrhpolje z vodohrani - navezava na Budanje:

Krajane naprošamo za razumevanje in strpnost v času gradnje.