Na vsebino
Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14

Javno naznanilo - Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta SD OPN7 Vipava v letu 2018

datum: 16.02.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Občinska uprava

 

številka:  350-0002/2018-3

datum:   12.2.2018

 

 

Zadeva: JAVNO NAZNANILO - Osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta SD OPN7 Vipava v letu 2018

 

Občina Vipava za leto 2018  pripravlja celovito prenovo OPN Vipava še na osnovi Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt-1.

Za pripravo osnutka skladno s 47.členom pa potrebujemo glede namena in potreb po spremembah in dopolnitvah OPN za fizične in pravne osebe vaše:

 

1. razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor (pobude za spremembo namembnosti namenske rabe ali prostorsko izvedbenih pogojev)

2. razpoložljive strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte

 

Prosimo vas, da nam te potrebe posredujete na predpisanem obrazcu (obrazec Pobude iz priloge) s popolnimi podatki, ki je objavljen na spletni strani Občine Vipava v elektronski obliki po e-pošti, pisno po pošti ali ustno na zapisnik, v roku največ 1 mesec od objave naznanila (ROK ZA ODDAJO POBUD JE PODALJŠAN DO 30. 4. 2018), v nasprotnem bomo smatrali, da teh potreb nimate.

Pobudniki, ki so že podali svoje razvojne potrebe od leta 2013 bodo morali svoje vloge dopolniti na predpisanem obrazcu, pod enakimi pogoji kot vsi ostali.

 

pooblaščeni občinski urbanist:                                                                         tajnik Občine Vipava

Rafael Bizjak, univ.dipl.inž.arh.                                                                                 Jože Papež

 

 

 

 

Priloga: