Na vsebino
Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8

Povabilo bankam k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva po subvencionirani obrestni meri

datum: 21.02.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:302-0001/2018-1

Datum:20.2.2018

 

 

ZADEVA: POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/2017)

 

Občina Vipava vabi banke k sodelovanju

pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obrestni meri.

 

Pogoji, pod katerimi se banke vabi k sodelovanju so naslednji:

a. krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesečni EURIBOR + 0;

2. višina subvencije:

   -za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je višina subvencije 16.000,00 eur;

   -za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je višina subvencije 16.000,00 eur

3. najnižja kreditna masa:

   -za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je najnižja kreditna masa 241.000,00 eur;

   -za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je najnižja kreditna masa 125.500,00 eur

4. odplačilna doba:

   -za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 eur je odplačilna doba  5 let;

   -za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 eur je odplačilna doba  10 let

5. moratorij na odplačevanje kredita: do 31.12.2018

6. stroški odobritve: do 75 € ne glede na višini kredita

7. stroški vodenja kredita: do 0,2% od stanja kredita enkrat letno.

 

Banke, ki bodo sprejele vabilo za sodelovanje pod navedenimi pogoji, to potrdijo z oddajo izpolnjene in podpisane izjave, ki je v prilogi povabila.

Izjavo banke pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »izjava za sodelovanje pri dodeljevanju kreditov« na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava do 8.3.2018.

 

Z bankami, ki bodo oddale izjave, bodo sklenjene pogodbe o sodelovanju. Vzorec pogodbe je priloga povabilu.

(V priponki najdete Povabilo k sodelovanju, Izjavo o sodelovanju pri dodeljevanju kreditov po subvencionirani obresti meri v letu 2018 in vzorec pogodbe.)

 

 

Občina Vipava

Župan

mag. Ivan Princes, l.r.