Na vsebino
Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11

Povabilo k oddaji ponudbe za kreditiranje (subvencioniranje obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš)

datum: 22.02.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

Občina Vipava

Župan

Glavni trg 15

5271 Vipava

 

Številka: 3527-0001/2018-1

Datum: 21. 2. 2018

 

Potencialnim ponudnikom

 

 

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za kreditiranje

Spoštovani!

Občina Vipava bo v letu 2018 za subvencioniranje obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini iz občinskega proračuna namenila 21.000,00 EUR.

Občani, katerih vloga za subvencioniranje bo odobrena v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v občini Vipava (Ur. glasilo 7/98), bodo sklenili kreditno pogodbo z banko, ki bo izbrana s strani Občine Vipava.

Izbrani banki bo Občina Vipava nakazala nadomestilo obresti v višini 21.000,00 EUR, in sicer po začetku koriščenja odobrenih posojil (ob koncu posameznega meseca za tisto skupino občanov, ki bodo kreditno pogodbo sklenili v posameznem mesecu).

Vljudno Vas vabimo, da na priloženem obrazcu oddate svojo ponudbo, do 12. marca 2018 do 12.00 ure v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-ponudba za stanovanjsko kreditiranje« po pošti ali osebno na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Izbran bo ponudnik, ki bo ob danih predpostavkah ponudil največjo kvoto posojila.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od izteka roka za oddajo ponudbe.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo.

                                                          

Župan

mag. Ivan Princes, dr.vet.med., l.r.          

 

 

Priloga:

- obrazec