Na vsebino
Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 18

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1432/8 k.o. 2400 Slap

datum: 13.03.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:478-0015/2016-7

Datum:13.3.2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018)

 

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNINE

Občina Vipava, kot lastnica parc. št. 1432/8 k.o. 2400 Slap, objavlja namero, da bo sklenila  neposredno pogodbo o prodaji navedene parcele. Prodajna cena znaša 2556,00 evrov.

Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin trpi prodajalec.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes