Na vsebino
Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 7

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 3040/15 k.o. 2405 Podnanos

datum: 13.03.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:478-0004/2015-7

Datum:13.3.2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018)

 

NAMERO O PRODAJI NEPREMIČNINE

Občina Vipava, kot lastnica parc. št. 3040/15 k.o. 2405 Podnanos, objavlja namero, da bo sklenila  neposredno pogodbo o prodaji navedene parcele. Prodajna cena znaša 840,00 evrov.

Vse stroške v zvezi s prodajo, vključno z davkom na promet nepremičnin trpi kupec.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes