Na vsebino
Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 5

Namera o menjavi zemljišč

datum: 15.03.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka: 478-0005/2018-4

Datum: 14.3.2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018), Občina Vipava, objavlja

 

NAMERO O MENJAVI ZEMLJIŠČ

Občina Vipava objavlja namero, da bo sklenila neposredno pogodbo o menjavi parcel, in sicer:

Občina Vipava zamenja parcele, ki so njena last:

-parc. št. 1389/0 k.o. 2403 Goče (kmetijsko zemljišče v izmeri 468 m2)

-parc. št. 1150/0 k.o. 2403 Goče (kmetijsko zemljišče v izmeri 1093 m2)

-parc. št. 1298/1 k.o. 2403 Goče (gozd v izmeri 553 m2)

s parcelami:

-parc. št. 1316/0 k.o. 2403 Goče (gozd v izmeri 428 m2)

-parc. št. 1317/0 k.o. 2403 Goče (gozd v izmeri 964 m2)

-parc. št. 1313/0 k.o. 2403 Goče (gozd v izmeri 637 m2)

 

Vse stroške v zvezi z menjavo trpi Občina Vipava.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

Župan

mag. Ivan Princes