Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 13

Priznanja Občine Vipava za leto 2018

datum: 03.04.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

OBČINA VIPAVA

Občinska uprava

 

Številka:094-0001/2018-1

Datum:3.4.2018

 

Na podlagi 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava (Uradno glasilo 4/96, 5/2000, 45/2014 in 2/2018) Občinska uprava Občine Vipava razpisuje

 

PRIZNANJA OBČINE VIPAVA ZA LETO 2018

Občina Vipava vabi posameznike, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti, da posredujejo predloge kandidatov za priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava.

 

Priznanja, ki jih podeljuje občina Vipava, so naslednja:

PRIZNANJE OBČINE VIPAVA, ki je najvišje občinsko priznanje, se podeli posameznikom, podjetjem, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za njihovo življenjsko delo oziroma druge izjemno pomembne dosežke v dobrobit občine Vipava.

PLAKETA OBČINE se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in skupnostim, ki delujejo v dobrobit občine Vipava, oz. dosegajo vidne rezultate na športnem, kulturnem, humanitarnem, znanstvenem, gospodarskem in drugih  področjih.

NAZIV ČASTNI OBČAN se podeli osebi, katere delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na področjih človekove ustvarjalnosti oziroma osebi, ki je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju občina Vipava.

 

Razpisni postopek:

Predlog kandidatov za priznanja lahko poda vsakdo, mora pa biti predložen v pisni obliki in vsebovati podatke o kandidatu in obrazložitev doseženih rezultatov.

Predlagatelj mora točno navesti, podelitev katerega izmed priznanj predlaga:

a) priznanje občine Vipava

b) plaketa

c) naziv častni občan

 

Predloge je potrebno podati najkasneje do 24. aprila 2018 do 12.00 ure na naslov: Občina Vipava, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 15, 5271 Vipava s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIZNANJA 2018«.

 

Tajnik

Jože Papež, l.r.

Podsekretar