Na vsebino
Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 3

Javni natečaj za izbiro organizatorja prireditve »VIPAVSKA TRGATEV 2018«

datum: 16.05.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

ŽUPAN

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka: 610-0018/2018-1

Datum: 9.5.2018

 

Javni natečaj za izbiro organizatorja prireditve »VIPAVSKA TRGATEV 2018«

 

Občina Vipava v letu 2018 načrtuje izvedbo tradicionalne prireditve »Vipavska trgatev«, ki poteka skoraj vsako leto in predstavlja turistično promocijo Vipavske doline.

 

Organizator prireditve mora zagotoviti:

1. Program prireditev od 14.9.2018 do 16.9.2018 in sicer:

     - v petek, 14.9.2018 pripraviti kulturni program svečane otvoritve prireditve »Vipavska trgatev 2018«.

     - v soboto, 15.9.2018 organizirati koncert priznanih popularnih glasbenih skupin oz. pevcev v obsegu kot v prejšnjih letih

     - v nedeljo, 16.9.2018 organizirati program, ki vključuje:

          a) zabavno kulturni program v kvaliteti in obsegu kot prejšnja leta, vključujoč otroški ŽIV ŽAV.

          b) ognjemet (vsaj skromnega obsega)

          c) v sodelovanju z Zavodom za turizem Trg Vipava pripraviti izbor županovega vina

          d) izbor Vipavske vinske kraljice

          e) kmečka tržnica

Kvaliteta predlogov za program  bo merilo za izbor organizatorja

 

2. Izvajalec se mora obvezati, da bo poskrbel za promocijo prireditve in za oglaševanje.

Za prireditev v soboto (če bo organizator predvidel plačilo vstopnine) Občina Vipava zaračunava najemnino za prireditveni prostor.

Za prireditev v nedeljo Občina najemnine ne bo zaračunala.

Za izvedbo razpisanega programa Občina Vipava zagotavlja sofinanciranje v višini 9.000,00 evrov.

O uvedbi vstopnine in njeni višini odloči organizator sam.

 

Prijave za izvedbo prireditve oddajo ponudniki do 19.6.2018 do 12.00 ure na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, Vipava 5271 s pripisom: NE ODPIRAJ »Vipavska trgatev 2018«.

 

Ponudnik mora prijavi predložiti:

- podatke o ponudniku, dokazilo o registraciji ter ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet natečaja

- program prireditve in ocena stroškov prireditve.

 

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od poteka roka za prijavo na natečaj.

 

 

Župan

mag. Ivan Princes, l.r.