Na vsebino
Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 12Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 3

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo deležev nepremičnin

datum: 03.07.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka: 478-13/2016-13

Datum: 2.7.2018

 

Občina Vipava na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi s 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za prodajo deležev nepremičnin:

- parc. št. 1995 k.o. 2407 Lozice (ID 4443857) ID znak: parcela 2407 1995 v izmeri 3392 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2115 k.o. 2407 Lozice (ID 3604857), ID znak: parcela 2407 2115 v izmeri 11988 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2265 k.o. 2407 Lozice (ID 4109252) ID znak: parcela 2407 2265 v izmeri 104 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2320 k.o. 2407 Lozice (ID 1924249), ID znak: parcela 2407 2320 v izmeri 9711 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2322 k.o. 2407 Lozice (ID 4276657), ID znak: parcela 2407 2322 v izmeri 4845 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2384 k.o. 2407 Lozice (ID 1421093) ID znak: parcela 2407 2384 v izmeri 1255 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2475 k.o. 2407 Lozice (ID 1924250), ID znak: parcela 2407 2475 v izmeri 2377 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2780 k.o. 2407 Lozice (ID 3435202), ID znak: parcela 2407 2780 v izmeri 360 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2782 k.o. 2407 Lozice (ID 5284789), ID znak: parcela 2407 2782 v izmeri 624 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2781 k.o. 2407 Lozice (ID 582725), ID znak: parcela 2407 2781 v izmeri 726 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2777/1 k.o. 2407 Lozice (ID 1925961), ID znak: parcela 2407 2777/1 v izmeri 40 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2777/2 k.o. 2407 Lozice (ID 3102305), ID znak: parcela 2407 2777/2 v izmeri 16755 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 2778 k.o. 2407 Lozice (ID 4110991), ID znak: parcela 2407 2778 v izmeri 2790 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 3344 k.o. 2404 Podraga (ID 1691814), ID znak: parcela 2404 3344 v izmeri 5233 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 51/2 k.o. 2406 Nanos (ID 538624), ID znak: parcela 2406 51/2 v izmeri 11490 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 53 k.o. 2406 Nanos (ID 4905667), ID znak: parcela 2406 53 v izmeri 1788 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 17/85 k.o. 2406 Nanos (ID 4405861), ID znak: parcela 2406 17/85 v izmeri 531 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 17/32 k.o. 2406 Nanos (ID 375633), ID znak: parcela 2406 17/32 v izmeri 5149 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 16/677 k.o. 2406 Nanos (ID 6516677), ID znak: parcela 2406 16/677 v izmeri 423 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 16/678 k.o. 2406 Nanos (ID 6516676), ID znak: parcela 2406 16/678 v izmeri 653 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 16/679 k.o. 2406 Nanos (ID 6516678), ID znak: parcela 2406 16/679 v izmeri 94 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 16/75 k.o. 2406 Nanos (ID 3230697), ID znak: parcela 2406 16/75 v izmeri 10938 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 553 k.o. 2405 Podnanos (ID 852783), ID znak: parcela 2405 553 v izmeri 2278 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 554 k.o. 2405 Podnanos (ID 1357068), ID znak: parcela 2405 554 v izmeri 5456 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 990/2 k.o. 2405 Podnanos (ID 684905), ID znak: parcela 2405 990/2 v izmeri 234 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 4038/1 k.o. 2405 Podnanos (ID 1524483), ID znak: parcela 2405 4038/1 v izmeri 1086 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 4038/2 k.o. 2405 Podnanos (ID 2532835), ID znak: parcela 2405 4038/2 v izmeri 820 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 4038/3 k.o. 2405 Podnanos (ID 1189292), ID znak: parcela 2405 4038/3 v izmeri 285 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 4070 k.o. 2405 Podnanos (ID 4379570), ID znak: parcela 2405 4070 v izmeri 18373 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 4156 k.o. 2405 Podnanos (ID 2700813), ID znak: parcela 2405 4156 v izmeri 7850 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 4075 k.o. 2405 Podnanos (ID 5051191), ID znak: parcela 2405 4075 v izmeri 7301 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 3899 k.o. 2405 Podnanos (ID 4379569), ID znak: parcela 2405 3899 v izmeri 5960 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 3805 k.o. 2405 Podnanos (ID 1357067), Id znak: parcela 2405 3805 v izmeri 3100 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 977 k.o. 2405 Podnanos (ID 4212272), ID znak: parcela 2405 977 v izmeri 2795 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 4633 k.o. 2405 Podnanos (ID 3876320), ID znak: parcela 2405 4633 v izmeri 144 m2 v deležu 814/120000

- parc. št. 4632 k.o. 2405 Podnanos (ID 4044524), ID znak: parcela 2405 4632 v izmeri 2278 m2 v deležu 814/120000.

 

Cena navedenih nepremičnin je 1285,00 EUR brez 2% DPN.

Za prodajo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba.

Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani. Prijavo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, oz. po e-pošti na e-naslov obcina@vipava.si (ustrezno podpisane prijave).

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Helena Kobal, helena.kobal@vipava.si (05 364 34 20).

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes