Na vsebino
Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 17Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10

Namera o menjavi zemljišč parc. št. 1532/5 in 1532/6 za 1171/28 vse k.o. 2378 Vrhpolje

datum: 04.07.2018

kategorija: Razpisi, pozivi, naznanila

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka:478-0017/2018-2

Datum:3.7.2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) Občina Vipava objavlja

 

NAMERO O MENJAVI ZEMLJIŠČ

Občina Vipava objavlja namero, da bo sklenila  neposredno pogodbo o menjavi parcel, in sicer:

- parc. št. 1532/5 k.o. 2378 Vrhpolje v izmeri 45 m2, last Občine Vipava

- parc. št. 1532/6 k.o. 2378 Vrhpolje v izmeri 43 m2, last Občine Vipava

 

se zamenja za

- parc. št. 1171/28 k.o. 2378 Vrhpolje v izmeri 66 m2, last fizične osebe

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes