Na vsebino
Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 2Panorama Občine Vipava 13Panorama Občine Vipava 4Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 3Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 8Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 7Panorama Občine Vipava 6Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 17

Namera o menjavi zemljišč parc. št. 489/5 in 497/12 za 1454/16 vse k.o. 2400 Slap

datum: 04.07.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka: 478-0022/2017-5

Datum: 3.7.2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) Občina Vipava objavlja

 

NAMERO O MENJAVI ZEMLJIŠČ

Občina Vipava objavlja namero, da bo sklenila  neposredno pogodbo o menjavi parcel, in sicer:

- parc. št. 489/5 k.o. 2400 Slap v izmeri 28 m2, last fizične osebe

- parc. št. 497/12 k.o. 2400 Slap v izmeri 2 m2, last fizične osebe

 

se zamenja za

- parc. št. 1454/16 k.o. 2400 Slap v izmeri 30 m2, last Občine Vipava.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes