Namera o menjavi zemljišč parc. št. 489/5 in 497/12 za 1454/16 vse k.o. 2400 Slap

datum: 04.07.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

OBČINA VIPAVA

Glavni trg 15

5271 VIPAVA

 

Številka: 478-0022/2017-5

Datum: 3.7.2018

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) Občina Vipava objavlja

 

NAMERO O MENJAVI ZEMLJIŠČ

Občina Vipava objavlja namero, da bo sklenila  neposredno pogodbo o menjavi parcel, in sicer:

- parc. št. 489/5 k.o. 2400 Slap v izmeri 28 m2, last fizične osebe

- parc. št. 497/12 k.o. 2400 Slap v izmeri 2 m2, last fizične osebe

 

se zamenja za

- parc. št. 1454/16 k.o. 2400 Slap v izmeri 30 m2, last Občine Vipava.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Vipava.

 

OBČINA VIPAVA

Župan

mag. Ivan Princes