Na vsebino
Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 9Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 5Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 1Panorama Občine Vipava 16Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 15Panorama Občine Vipava 14Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 11Panorama Občine Vipava 18Panorama Občine Vipava 10Panorama Občine Vipava 3

Znotraj Zdravstvenega doma Ajdovščina začel delovati Integriran Center za krepitev zdravja (CKZ)

datum: 08.08.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Center za krepitev zdravja

 

Zdravstveni dom Ajdovščina je bil uspešen na javnem razpisu za sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu. Na podlagi tega razpisa je znotraj Zdravstvenega doma Ajdovščina začel delovati Integriran Center za krepitev zdravja (CKZ). CKZ je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja strukturiranih zdrvstvenovzgojnih obravnav, ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin v območju zdravstvenega doma.

Center za krepitev zdravja sestavljajo strokovnjaki različnih zdravstvenih področji: dipl. medicinska sestra, dietetik, fizioterapevt, kineziolog in psiholog in zdravnik. Prebivalci občine Ajdovščine in Vipave bodo tako na enem mestu pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskega sloga ter krepitev duševnega zdravja. Udeležencem bodo skozi vse leto nudili programe v obliki delavnic, individualnih svetovanj in pogovornih ur.

Velik poudarek projekta je na zmanjševanju neenakosti v zdravju, zato bodo širili svoje delovanje in aktivnosti v lokalno skupnost s ciljem doseganja čim širšega kroga prebivalstva. Posebno pozornost bodo namenili ranljivim in socialno ogroženim skupinam, pri katerih prihaja do kopičenja in prepletanja težav, tako z vidika zdravja kot tudi z vidika socialne varnosti in blaginje. Pri izvajanju dodatnih preventivnih aktivnost bo imela pomembno vlogo tudi patronažna služba z izvajanjem posvetovalnic v lokalni skupnosti.

V sklopu tega bo ustanovljena skupina partnerjev na ravni lokalne skupnosti (Lokalno skupino za krepitev zdravja- LSKZ), s pomočjo katere bodo učinkoviteje pristopili k izboljšanju zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju in vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe. Ključne aktivnosti LSKZ so priprava strategije in akcijskega načrta za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju.

 

Vodja Centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Ajdovščina

Alenka Černe, dipl.m.s.